Po prostu do Niego przyjdź i porozmawiaj z Nim. Tak jak rozmawiarz z innym człowiekiem. Każdy, kto wezwie imienia Pana będzie wybawiony(Rzymian 10,13)
Dzięki Niemu każdy, kto wierzy, zostanie uznany za niewinnego. Dzieje Apostolskie 13,39
Jedyną drogą, żeby nie zostać skazany podczas sądu Bożego jest przyjąć ofiarę Jezusa. On jest jedyną drogą, tylko przez Niego mamy dostęp do Boga Ojca. Jezus sam powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i spracowani, a ja was pokrzepię. (Mateusza 11,27)
Więcej informacji znajdziesz na:
SzukającBoga.pl
Jeśli twój telefon nie otworzy tej strony, możesz ją otworzyć przez aplikacje Opera Mini, lub Ucweb. Albo po prostu wpisz adres w komputerze :) Życzę dużo błogosławieństw.


XtGem Forum catalog